Słowniczek golfowy

ImageKażda dyscyplina sportowa posiada własna terminologię.  Słowniczek najważniejszych terminów i pojęć golfowych.

Adresowanie - pozycja wyjściowa do uderzenia
Albatros - wynik 3 poniżej par na dołku
Backswing - zamach
Back-spin - wsteczna rotacja spowodowana uderzeniem, powoduje że piłka spadając miękko osiada na greenie
Birdie - wyniki 1 poniżej par na dołku
Blade - tradycyjny styl cienko profilowanego wykonania główki kija
Bogey - wynik 1 powyżej par na dołku
Bunkier - pułapka, zagłębienie w terenie wypełnione piaskiem
Caddie - pomocnik do noszenia toreb z kijami
Chipping - lekkie uderzenie piłki z obrzeża greenu w stronę dołka
Chwyt Vardona - jeden ze sposobów trzymania kija
Driver - Kij typu wood o numerze 1 służący do oddawania najdłuższych uderzeń.
Divot - kawałek darni wyrwany uderzeniem kija
Eagle - wynik 2 poniżej par na dołku
Fairway - tor krótko ściętej trawy pomiędzy obszarem tee a greenem
FORE! - okrzyk ostrzegawczy
Fried egg - nieformalne określenie piłki zagrzebanej w bunkrze
Follow throuth - faza swingu po uderzeniu w piłkę
Green - obszar bardzo krótkiej trawy z wyciętym dołkiem, do którego odbywa się putting
Grip - uchwyt, sposób trzymania kija (niekiedy również rączka kija)
Handicap - liczba określająca umiejętności gracza. Im niższy handicap tym lepszy poziom gry gracza. Ma on znaczenie przy grze w systemie stableford i strokeplay netto. Kobiety rozpoczynające grę w golfa otrzymują handicap 40, mężczyźni 36. Gracze zawodowi posiadają handicap 0 (zero). Powstał w celu wyrównania szans w rozgrywkach amatorskich.
Hook - uderzenie, które powoduje, ze piłka niekontrolowanie skręca na lewą stronę
Hazard - naturalne przeszkody na polu golfowym: zbiornik z wodą, bunkier, itp.
Heel - ta część kija, która ulokowana jest bliżej hosela
Hosel - ta część kija, w której główka łączy się z trzonkiem
Lip - krawędź dołka lub bunkra
Links - pole golfowe położone nad morzem na wydmach
Lie - pozycja piłki na trawie
Lay up - bezpieczne zagranie piłki, np. przez wodę
Marker - osoba zapisująca uderzenia gracza. Słowo to oznacza także znacznik służący do oznaczania pozycji piłki na green'ie
Match play - obliczanie wyników gry na podstawie liczby przegranych i wygranych dołków
Medal play (stroke play) - obliczanie wyników gry na podstawie łącznej liczby oddanych uderzeń
Net score - wyniki jakie uzyskuje gracz po odjęciu handicapu
Out of bounds - obszar poza granicą pola
Obszar tee - początek każdego dołka
Par (Professional Average Result) - norma uderzeń, wynik jaki powinno uzyskać się na danym dołku
Pitch (Pitching) - wysoko lecący, miękko lądujący strzał z odległości 8 metrów od greenu.
Putter - kij służący do uderzania piłki na greenie
Putting - uderzenie piłki putterem
Penalty score - karne uderzenie, doliczane w wyniku naruszenia przez gracza przepisów
Pitchfork - przyrząd służący do wyrównywania uszkodzonej darni na greenie
Pull - piłka, która po uderzeniu leci w prostej linii na lewo od celu
Push - piłka, która po uderzeniu leci w prostej linii na prawo od celu
Rough - tereny z wyższą trawą na obrzeżach fairway’ów i green’ów
Rub of the green - zwrot opisujący udany rykoszet
Sand Wedge - kij typu iron służący do wybijania piłki z bunkra lub do zagrań na krótką odległość. Kij ten ma mocno pochylona łopatkę, przeważnie około 55 stopni
Scratch - zdobycie par na 18 dołkach
Slice - uderzenie po którym piłka ostro skręca na prawą stronę.
Sole - podstawa główki kija
Square - w grze typu match play wynik remisowy
Skey shot - bardzo wysoko uderzona piłka
Stroke play - gra na liczbę uderzeń
Standard Scratch Score (SSS) - wartość określająca par na całym polu na podstawie długości i trudności poszczególnych dołków
Tee (teeing ground) - 1.fragment pola golfowego, z którego wykonuje się pierwsze uderzenie do danego dołka. Tee najczęściej ma kształt prostokąta o szerokości równej dwóch kijów golfowych. 2.kołek, który po wepchnięciu w ziemię służy jako podstawka do wybijania
Texas wedge - uderzenie wykonane spoza granicy greenu za pomocą puttera
Toe - najdalej wysunięta w stosunku do hosela część główki kija
Timing - optymalne zgranie wszystkich czynników ruchu uderzeniowego
Top - cienkie uderzenie powyżej równika piłki powodujące jej toczenie
Wynik brutto - suma wyników zdobytych na 18 dołkach
Wynik netto - suma wyników z 18 dołków po odjęciu handicapu
Waggle - początkowy ruch kija tuż przed wykonaniem swingu
Zamach (backswing) - początek ruchu uderzeniowego

Author Profile: Marek Pietrzak

This author has published 607 articles so far. More info about the author is coming soon.
Laureat
Golf Fee Card
Logowanie