Wejchert Golf Club

Wejchert Golf Club

Wielka Budowa

Realizację budowy najnowocześniejszego pola golfowego – Wejchert Golf Club możemy śledzić na stronie www.projektwgc.pl . Planowany termin otwarcia - jesień 2010
Obecnie w serwisie jest wiele ciekawych informacji na temat samego przedsięwzięcia, zdjęcia z placu budowy, transmisja on-line z trzech kamer rozmieszczonych na "placu boju" Znajduje się tam również licznik, pokazujący czas, który upłynął od momentu rozpoczęcia budowy.
Poza tym można dokładnie przyjrzeć się niezwykłemu projektowi tego pola, który został przygotowany przez jednego z najwybitniejszych i najbardziej nagradzanych architektów pól golfowych na świecie – Roberta Trenta Jonesa Juniora.
Author Profile: Marek Pietrzak

This author has published 607 articles so far. More info about the author is coming soon.
Laureat
Golf Fee Card
Logowanie