Golfowe ABC

Słowniczek golfowy

ImageKażda dyscyplina sportowa posiada własna terminologię.  Słowniczek najważniejszych terminów i pojęć golfowych.

Czytaj więcej: Słowniczek golfowy

Author Profile: Marek Pietrzak

This author has published 607 articles so far. More info about the author is coming soon.

Historia Golfa

 Golf to sport robiący na świecie oszałamiającą karierę, uczący pokory, opanowania i precyzji. to jedna z najstarszych gier sportowychna świecie.

Już starożytni Celtowie, którzy rozpowszechnili się w I wieku przed naszą erą po całej Europie, opanowując i zasiedlając między innymi Wyspy Brytyjskie i Galię, znali grę podobną do golfa. 

Czytaj więcej: Historia Golfa

Author Profile: Marek Pietrzak

This author has published 607 articles so far. More info about the author is coming soon.

Golfowa etykieta

ImageEtykieta golfa opisuje zasady zachowania się na polu golfowym oraz ubiór. Etykieta jest częścią tradycji golfa i powinna być bezwzględnie przestrzegana. Golf jest jedynym sportem, którego przepisy rozpoczyna rozdział dotyczący etykiety. Najkrócej mówiąc etykieta to przyzwoite zachowanie, którego dziś zwłaszcza w życiu publicznym bardzo brakuje. Warto więc odwołać się do pierwszych zapisanych reguł golfa. Ważniejsze od umiejętności jest porządne zachowanie, bezwzględna uczciwość oraz zdrowy rozsądek.

Czytaj więcej: Golfowa etykieta

Author Profile: Marek Pietrzak

This author has published 607 articles so far. More info about the author is coming soon.

Zasady gry w golfa

ImageGra w golfa polega na trafieniu piłką do dołka w jak najmniejszej ilości uderzeń. Na polu jest 18 dołków. Wszystkie razem mierzą około 6000 metrów. Długość pojedynczych dołków waha się od 100 do 600 metrów. W zależności od długości dołek ma swój par, czyli normę uderzeń, w jakiej bardzo dobry gracz powinien ten dołek rozegrać. Krótkie dołki do około 230 metrów mają par 3, średnie do 450metrów są par 4, dłuższe to par 5. Piłkę uderza się specjalnymi kijami dobieranymi ze względu na odległość, na jaką planuje się wykonać uderzenie i planowaną trajektorię lotu piłki.

Czytaj więcej: Zasady gry w golfa

Author Profile: Marek Pietrzak

This author has published 607 articles so far. More info about the author is coming soon.
Laureat
Golf Fee Card
Logowanie